Analysen avslöjar när vattenrening är nödvändigt

Om ens bostad får vatten från en privat brunn ligger det på ens eget ansvar att säkerställa att vattnet håller den kvalitet det bör göra. Livsmedelsverket rekommenderar att man gör en vattenanalys var tredje år i sådana situationer.

Genom en gratis vattenanalys kan ni få en övergripande bild av kvaliteten, men vi rekommenderar alltid att man gör en ackrediterad analys för att få tillgång till alla värden. Det är den ackrediterade vattenanalysen som avslöjar om vattnet är tjänligt eller inte. 

En analys innefattar en kontroll av ämnen såsom bl.a. järn, natrium och klorid samt många andra ämnen. Efter att vattnet har analyserats får ni med ett tydligt protokoll som visar vilka halter av de olika ämnena som finns i vattnet.

Efter en vattenanalys bedöms kvaliteten

När ni skickat in er vattenanalys kommer proverna analyseras i ett laboratorium. När alla tester är gjorda får ni en bedömning baserad på flera kriterier. I bästa fall bedöms vattnet vara tjänligt och då behöver ni inte vidta några extra åtgärder.

I andra fall kan vattnet bedömas vara tjänligt med anmärkning. Den bedömningen görs om det finns någon form av avvikelse, men denne inte bedöms orsaka någon risk för hälsan. Om de vattenprov som gjorts istället visar på att vattnet är otjänligt bör man inte använda sin egen brunn innan problemen är åtgärdade. Om proverna till exempelvis visar för höga halter av järn kan ni ofta åtgärda det med ett speciellt filter framtaget för just detta och vi hjälper er såklart att välja ut det som passar bäst

Ni kan alltid vända er till oss om det är så att ni behöver hjälp med att hitta rätt filter. De produkter som vi kan erbjuda er håller en hög kvalitet och kommer snabbt göra att ert vatten är drickbart igen, utan att ni behöver anlägga en ny brunn eller vidta några mer omfattande åtgärder.

Vi ger dig ett bra pris för vattenanalys

Ifall det är dags att kontrollera brunnen är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en fast prissättning för våra tjänster och bistår gärna med ett pris för vattenanalys innan ni bestämmer er för att beställa den av oss.

Att anlita oss för en analys är enkelt och ni får provsvaren snabbt så att vi vid behov kan åtgärda de problem som uppdagats utan att ni skall behöva stå utan fungerande brunn en längre tid. Det går naturligtvis också bra att kontakta oss om ni har några frågor om de produkter vi kan erbjuda.